Strona główna | Kontakt
Difin Spółka Akcyjna

ul. Kostrzewskiego 1
00-768 Warszawa
Rejestr: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer 0000322299
Regon: 010511170
NIP: 526-020-70-48
Kapitał zakładowy: 500 000,00 zł opłacony w całości

Konto: DB PBC SA O/Warszawa, nr 21 1910 1048 2262 0348 2317 0001


                 
 

Prezes Zarządu

Tadeusz Bąk
tel. 22 851 45 61
Dyrektor Generalna, Członek Zarządu

Izabela Babul

iza.babul@difin.pl
tel. 22 851 45 61 w 123
Redaktor Naczelna, Członek Zarządu
Redakcja: dział zarządzania, ekonomii, finansów
Maria Adamska

maria.adamska@difin.pl
tel. 22 851 45 61 w 115
Redakcja: dział zarządzania, ekonomii, finansów

Tomasz Serafin

tomasz.serafin@difin.pl
tel. 605 699 815
   
Redakcja: dział nauk społecznych
 
Iwona Kuc

iwona.kuc@difin.pl
tel. 22 851 45 61 w 106
Redakcja: dział nauk społecznych

Weronika Skarżyńska

weronika.skarzynska@difin.pl
tel. 501 303 078
Redakcja: dział nauk społecznych

Julia Siemińska

julia.sieminska@difin.pl
tel. 668 503 704
Redakcja: dział nauk społecznych

Barbara Miecznicka

barbara.miecznicka@difin.pl
tel. 501 523 714
Marketing

Anna Stawińska

marketing@difin.pl
tel. 22 851 45 61 w 122
Dział handlowy

Tomasz Urbański

handlowy@difin.pl
tel. 22 851 45 61 w 114
fax 22 841 98 91
Cezary Lutyński

handlowy1@difin.pl
tel. 22 851 45 61 w 109
Księgarnia internetowa

handlowy@difin.pl
handlowy1@difin.pl

tel. 22 851 45 61 w 109, 114
Główna księgowa

Renata Kowalczyk

fk@difin.pl
tel. 22 851 45 61 w 118
Księgowość

Małgorzata Czerwińska

ksiegowosc@difin.pl
tel. 22 851 45 61 w 118
Kadry

Anna Gierkowska

kadry@difin.pl
tel. 22 851 45 61 w 118
tel. 22 851 45 61 w 116
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line