Historia
Wydawnictwa

Wydawnictwo Difin SA (wcześniej Centrum Doradztwa i Informacji Difin) powstało w 1991 roku w Warszawie i działa nieprzerwanie od 27 lat. Działalność wydawnicza powstała na bazie profesjonalnych szkoleń, które z początkiem lat 90 zostały zapoczątkowane przez założycieli firmy (ekonomistów, wykładowców SGH w Warszawie, pracowników Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa).

 

Szkolenia skierowane były do rodzącej się w nowej Polsce grupy przedsiębiorców i księgowych. Wówczas powstała pierwsza seria publikacji pt. „Vademecum Podatnika”, w jej składzie co roku ukazywały się między innymi takie tytuły jak: Podatkowa księga przychodów i rozchodów, VAT w działalności gospodarczej, VAT w gminach, Leasing, Factoring. Za serią publikacji podatkowych rozpoczęto wydawanie dwóch czasopism: Vademecum Podatkowo – Księgowe i Problemy Rachunkowości. Z czasem, oprócz publikacji dla praktyków w ofercie wydawniczej znalazły się opracowania naukowe z zarządzania, ekonomii, bankowości, finansów. Autorami książek zostali czołowi polscy ekonomiści, profesorowie, rektorzy, ministrowie, doradcy rządowi.

 

Od 2000 roku Wydawnictwo poszerzyło zakres wydawanych publikacji wprowadzając do katalogu wydawniczego podręczniki do nauki przedmiotów zawodowych dla szkół ponadgimnazjalnych oraz bogatą ofertę publikacji dziedziny z prawa, psychologii i socjologii. Od kilku lat z sukcesem wydajemy książki dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa. Dzisiejszy Difin to dynamicznie rozwijające się Wydawnictwo z bardzo bogatym spektrum publikacji, skierowanych zarówno do naukowców, studentów, nauczycieli, jaki i praktyków z różnych dziedzin. Szybko reagujemy na potrzeby rynku i świata nauki, możemy pochwalić się profesjonalnym zespołem redakcyjnym i marketingowo-sprzedażowym. Naszym Autorom i Czytelnikom staramy się zapewnić pełną satysfakcję.

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń lub napisz do nas e-mail: redakcja@difin.pl tel. 22 851 45 61 wew. 123

Wydawnictwo Difin w ministerialnym wykazie wydawnictw

Więcej